Seashell AS vil gi kunder og leverandører best mulig kvalitet, service og produkter.

For våre kunder kan vil levere ferske kvalitetsprodukter hver morgen på de fleste transport og distribusjonsterminaler i Oslo og omegn for videre innlandsdistrubusjon eller for eksportavgang.

Vi leverer levende ferske kvalitetsprodukter hver morgen på de fleste transport og distribusjonsterminaler i Oslo og omegn

For våre råvareleverandører tilbyr vi åpent mottaksanlegg 24 timer i døgnet 7 dager i uken med tilgang på is, bunker, kaiplass og landstrøm osv.