Seashell AS er et salgs- og produksjonsselskap for fersk fisk og skalldyr. Selskapet er lokalisert på Frøya i Sør-Trøndelag. Selskapet ble startet som et utviklingsprosjekt for lite utnyttede ressurser fra kysten i 1991.

Det har blitt jobbet med produkter som kongesnegler, o-skjell, kuskjell, hjerteskjell, kråkeboller og kamskjell. Gjennom en rekke prøving og feiling på fangst, produksjon og markedsføring følte en at det var grunnlag for en kommersialisering i 1997 da Seashell AS ble stiftet.

Selskapet har vært ledende på  salg av levende kamskjell i Norge, og kamskjell har vært selskapets hovedprodukt siden starten i 1997.Seashell fikk raskt erfare at kundene ønsket flere enn et produkt fra sine leverandører.

Dette gjorde at vi valgte å skaffe flere produkter gjennom egenproduksjon eller trading. Etter hvert har en skaffet egen produksjon av teinefanget sjøkreps, taskekrabbe osv.

I 2005 valgte vi å kjøpe og fusjonere inn et tradisjonelt fiskemottak Dyrøy Fiskekjøp AS

Dette for å skaffe et godt egnet produksjonsanlegg, men også for å styrke produktspekteret. Dette gjør at Seashell AS i dag har et forholdsvis bredt produktspekter innen ferske kvalitetsvarer fra fisk og skalldyr.

Seashell AS hadde en samlet produksjon på 1.300 tonn ferske varer over eget anlegg i 2007, noe som ga en omsetning på 33 mill. Selskapet sysselsetter i dag 7 årsverk og er en viktig bedrift i lokalmiljøet.

Selskapet ser fortsatt store muligheter til videre vekst innenfor deres egendefinerte hovedområde, som er ferske kvalitetsvarer fra fisk og skalldyr.