Levende, Håndplukkede Kamskjell

Seashell AS er norges største produsent av levende kamskjell (Pecten Maximus)

Dette er et produkt vi har jobbet med og utviklet siden 1997, vi mener at dette er verdens beste kamskjell og vi er meget stolte over dette produktet.

Fersk Krabbe

Seashell AS kan tilby levende og kokt krabbe i sesongen Juli – November. Området utenfor Frøya har lange tradisjoner for et godt krabbefiske med krabbe av høy kvalitet. Vi har valgt å spesialisere oss på levende krabbe og fersk kokt hunnkrabbe med høyt matinhold.

Ta kontakt for info om forpakning og produktdetaljer.

Levende, Teinefanget Sjøkreps

Gjennom godt samarbeid med flere fiskebåter kan vi tilby våre kunder levende teinefanget sjøkreps.

Fersk Hvitfisk

Seashell AS mottar daglig fersk fisk fra den lokale sjarkflåten, gjennom god dialog med båtene og høyt fokus på kvalitet så oppnår vi en meget høy kvalitet på denne fisken.

Det unike med råstoff fra en slik lokal sjarkflåte er at båtene går ut på feltet tidlig på morgenen og er tilbake ved mottaksanlegget mellom kl 14 og 15 samme dag. Da har båten blodfersk fisk som er bløgget,sløyd og nedkjølt i is fortløpende ute på feltet.

Denne fisken blir sortert, kvalitets gradert og pakket av Seashell og sendt med kjølebil ut fra anlegget samme ettermiddag.

Dette betyr i praksis at mye av fisken er under 24 timer «gammel» når den kommer til Oslo for distrubisjon eller eksport neste morgen !